ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Излезе специално издание на Serdica Journal of Computing

 

Двойният брой на Списание по информатика Сердика (том 9, брой 3-4, 2015) излезе от печат в края на 2016 г. Този брой е посветен  на 80 години от рождението на проф. Едуард Фридман, учен с международна известност, иноватор в образованието, активен деец в хуманитарната сфера, почетен член на СМБ, и член на редколегията от създаването на списанието.

Прочети още...

Награда за нашия колега проф. Периклиев

 

В началото на тази година на проф. д-р Владимир Периклиев от секция „Математическа лингвистика“ (ИМИ-БАН) бе връчена престижната награда Sejong Prize на Sejong university, Южна Корея, за високи постижения в компонентния анализ на термините на родство.

Последни вести около участието на ИМИ-БАН в проекта Scientix

 

Както е известно, ИМИ-БАН е националната контактна точка за Scientixобщността за научно-образователни дейности в Европа. Проектът Scientix (www.scientix.eu) подкрепя успешно европейското сътрудничество в областта на природо-математическите науки (на английски STEM, съкратено от Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Прочети още...

Председателят на Естонската академия на науките, акад. Тармо Соомере, посети Института по математика и информатика

 

 

Председателят на Българската академия на науките, акад. Стефан Воденичаров, и акад. Тармо Соомере – председател на Естонската академия на науките, подписаха на 15 юни 2015 г. тригодишен анекс към Спогодбата за научно сътрудничество между двете академии за периода 2015–2017 година.

По време на визитата си в София, акад. Соомере посети Института по математика и информатика. Обсъдена бе възможността за коопериране и сътрудничество по съвместни изследователски проекти.

Прочети още...

Архив на новините