ИМИ - БАН

Наградата по математика на ИМИ е учредена през 2014 г. Тя се дава на български гражданин за високи постижения в областта на математиката.

Кандидатите за Наградата трябва да не са навършили 40 години преди 1-ви януари на годината, в която се присъжда Наградата. Няма ограничения за кандидатите, свързани с двойно гражданство или страната, в която пребивават.

Наградата се връчва на всеки 2 или 3 години, като процедурата се инициира от Научния съвет на ИМИ-БАН.

Наградата представлява знак, придружен от грамота и парична премия. Средствата за премията се набират от дарения. Размерът на паричната премия се определя от Научния съвет на ИМИ-БАН.

Носителят на Наградата се определя от международен Комитет за Наградата на ИМИ, състоящ се от 5 до 7 члена, изтъкнати специалисти в областта на математиката.

Предложенията за членове на Комитета за Наградата на ИМИ, придружени от мотивировка и съгласие на предлаганите, се отправят към Научния съвет на ИМИ, който избира състава на Комитета за Наградата и неговия Председател.

Номинации за Наградата на ИМИ се изпращат до Председателя на Комитета за Наградата в срок от 4 месеца след обявата ѝ на интернет-страницата на ИМИ-БАН. Самопредложения не се приемат.

Номинациите трябва да съдържат:

  • Име, дата на раждане и организация, към която принадлежи номинираният.
  • Кратко описание на най-съществените приноси на номинираните, представени на език достъпен за математици от различни области.
  • Списък на най-значими избрани работи (не повече от 10).

В 4-месечен срок след приключването на срока за представяне на номинираните, Комитетът за Наградата определя носителя на Наградата на ИМИ.

Наградата се връчва от Председателя на Комитета за Наградата (или негов представител) на церемония, организирана от ИМИ-БАН, последвана от публична лекция на победителя. 

 


Носители на наградата:

2014 г.  Мартин Касабов Университета Корнел в Итака, САЩ Мартин Касабов (роден през 1977 г.) защитава дипломна работа в Софийския университет през 1998 г., а през 2003 г. защитава докторска дисертация в Университета Йейл под ръководството на Филдсовия медалист Ефим Зелманов. На 33 години Мартин Касабов получава едногодишна позиция на професор по чиста математика в Университета в Саутхамптън, Великобритания, а на 34 години става пълен професор в Университета Корнел. Той е награден с още две много престижни стипендии: стипендия на столетието на Американското математическо дружество за 2007 г. и на стипендията на Фон Нойман на Института за върхови постижения в Принстън за 2009 г. Мартин Касабов е поканен за секционен докладчик на Международния конгрес на математиците в Сеул, Корея, за 2014 г. Неговият доклад е на общо заседание на две секции: на секцията по алгебра и на секцията по теория на Ли и обобщения. Той е вторият български математик удостоен с такава чест.

Главните резултати на Мартин Касабов са в комбинаторната теория на групите. Той работи успешно в няколко области на теорията на крайно-породените групи – кули от автоморфизми, топологични попълнения на групите, крайни прости групи, алгоритмични свойства, функции на ръста. Част от неговите резултати са получени съвместно с най-добрите специалисти в областта като Алекс Любоцки, Анер Шалев, Роберт Гуралник, Уилиям Кантор, Игор Пак, Марк Сапир.