ИМИ - БАН

Библиотека на ИМИ

Институтът по математика и информатика на БАН има дългосрочна стратегическа визия за иновационен подход в системата на образованието по математика и информатика на всички нива. Високият научен потенциал на сътрудниците на института е предпоставка за качествено и конкурентноспособно обучение и подготовка на висококвалифицирани специалисти.

 

Докторанти към 01.02.2017 г. в Института по математика и информатика на БАН:
Тип Име, презиме, фамилия Секция
редовна Веселина Иванова Вучева Математическо моделиране и числен анализ
редовна Галина Живкова Бобева Диференциални уравнения и математическа физика
редовна Детелина Кирилова Кирова Изследване на операциите, вероятности и статистика
редовна Константин Василев Делчев Математически основи на информатиката
редовна Негослав Събев Събев        Софтуерни технологии и информационни системи
редовна Николай Иванчев Николов Изследване на операциите, вероятности и статистика
задочна Анани Георгиев Ризов Софтуерни технологии и информационни системи
задочна Боряна Атанасова Куюмджиева Образование по математика и информатика
задочна Веселин Златилов Стамов Образование по математика и информатика
задочна Владимир Илиев Сапунджиев Математическа лингвистика
задочна Георги Симеонов Симеонов Софтуерни технологии и информационни системи
задочна Иван Димов Петков Образование по математика и информатика
задочна Йордан Пейчев Пейчев Информационно моделиране
задочна Йордан Щонов Пойдовски Софтуерни технологии и информационни системи
задочна Камен Петров Ангелов Софтуерни технологии и информационни системи
задочна Катя Пламенова Костова Информационно моделиране
задочна Красимир Андреев Ангелов Математическо моделиране и числен анализ
задочна Мария Степановна Димова Математическа лингвистика
задочна Мария Тодорова Браухле Образование по математика и информатика
задочна Младен Иванов Георгиев Софтуерни технологии и информационни системи
задочна Монка Добрева Коцева Образование по математика и информатика
задочна Румяна Георгиева Ангелова Образование по математика и информатика
задочна Станислава Славова Славова-Петкова Математическа лингвистика
задочна Тихомир Богословов Иванов Математическо моделиране и числен анализ
свободна Красимир Бориславов Кънчев Анализ, геометрия и топология
свободна Петър Василев Данчев Агебра и логика
свободна Поликсени Арапи Математическа лингвистика
свободна Яна Алексиева Алексиева Анализ, геометрия и топология
свободна Янко Тошков Пунчев Изследване на операциите, вероятности и статистика