ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Съгласно своя статут Наградата по математика на ИМИ се дава на български гражданин за високи постижения в областта на математиката. Кандидатите за Наградата трябва да са на възраст до 40 години към 1-ви януари на годината, в която се връчва Наградата.

Прочети още...

На тържествена церемония, състояла се на 9 декември тази година, Институтът по математика и информатика удостои професор дмн Асен Дончев с Медал с лента за заслуги към Института по математика и информатика на БАН и значителен принос в съвременната наука.

Проф. Дончев е изтъкнат специалист и международно признат учен в областта на анализа на чувствителността на оптимизационните задачи, апроксимацията на задачи за оптимално управление, теоремата за неявната функция за вариационни неравенства и обобщени уравнения, както и много други.

Прочети още...

На Тържествено събрание, което се състоя на 11 декември 2014 г. в Големия салон на БАН, Ръководството на Българската академия на науките отличи 10 разработки на учени и научни колективи от БАН в Конкурса за високи научни постижения, посветен на 145-годишнината на Академията.

Отличените учени и научни колективи бяха наградени с парични награди, юбилейни грамоти и плакети.

Прочети още...

На първата по рода си публична лекция на носител на наградата „Джон Атанасов”, състояла се на 9 октомври тази година, присъстваха видни български учени и изследователи.

Специалистът по компютърна лингвистика д-р Слав Петров е дванадесетият лауреат на президентската награда „Джон Атанасов”, която му бе присъдена за постижения в областта на информационните и комуникационните технологии.

Прочети още...

Архив на новините